Presentatie 'Wat leren we van startups?'

Presentatie 'Wat leren we van startups?'

De wereld om ons heen, dichtbij en ver weg, verandert razendsnel. Dat vraagt om een andere manier van ondernemen, bedrijfsvoering en business development. Wat kunnen organisaties, bedrijven en startende en groeiende ondernemers leren van startups die juist in deze dynamische tijd beginnen met hun bedrijf?

Deze vraag staat centraal in de interactieve presentatie/workshop 'Wat leren we van startups?' ('Learning from startups'). Daarbij brengen we natuurlijk onze praktijkervaring in bij de begeleiding van startende en groeiende ondernemingen. Ook komt het moderne 'ondernemersplan' aan de orde: business model canvas. Samen met de deelnemers gaan we na hoe we nieuwe ervaringen en inzichten van startups kunnen toepassen in nieuwe en ook bestaande ondernemingen.
15KM organiseert deze in company workshop voor bedrijven en organisaties, ondernemersverenigingen, banken, werkcafé's, enz.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over deze presentatie/workshop contact op met 15KM (Robbert van Straten): T 085 065 53 90 | E Ondernemerschap@15KM.nl 

 

Ga hier terug naar de 15KM-website