Je eigen startup als innovatiemotor!

Je eigen startup als innovatiemotor!

Voor bestaande organisaties is het de kunst om goed voorbereid te zijn en te anticiperen op alle mogelijke kansen die leiden tot innovaties; veelal zijn de grotere bedrijven hun ontwikkelsnelheid kwijtgeraakt, ervaren ze groeibelemmeringen en verliezen ze het van startups en jonge, kleine bedrijven. Een groot bedrijf is net als een tanker die niet zo snel van koers en snelheid verandert, een klein wendbaar bootje kan dat wel.
Startups zijn vaak dé motor voor innovatie en daarmee ook voor de potentiële ontwikkeling en groei van bestaande bedrijven (corporates, MKB). Startups bieden ook concrete, snelle én innovatieve oplossingen voor sociale en maatschappelijke uitdagingen – interessant voor bijvoorbeeld overheden en zorginstellingen.

Elkaar versterken 
Bestaande organisatie én startup: samen nieuwe innovaties, producten en diensten ontwikkelen die nieuwe toepassingen, voorsprong, kwaliteit, omzet, groei en/of werkgelegenheid genereren. Co-creatie met een relevante startup maakt beide partijen:

  • het bedrijf (of de organisatie) krijgt toegang tot innovatieve producten, diensten en moderne business modellen, waardoor deze sneller en agile kan opereren in een sterk veranderende markt of omgeving;
  • de startup krijgt toegang tot kennis en (vaak ook internationaal) netwerk en kan daardoor versnellen en groeien (met het ervaren bedrijf als launching customer).

Van programma tot aanpak en resultaat
In opdracht van de corporate (MKB-bedrijf) of overheidsinstelling stelt 15KM een programma-op-maat op. Met daarin helder het doel van het programma, focus, aanpak, soort startup, onze begeleiding, faciliteiten, planning. In directe samenwerking werven en selecteren we de betreffende startup. 15KM biedt de startup een intensieve begeleiding vanuit een gestructureerde aanpak, ondersteund door mentoren, experts, partners en een helder projectvolgsysteem. Met een door de organisatie geboden mogelijkheid voor het ontwikkelen en testen van het nieuwe product (dienst). En natuurlijk een werkplek voor de startup met faciliteiten, bij voorkeur bij de opdrachtgever.
Van programma en selectie tot en met begeleiding en gezamenlijk succes: 15KM maakt het mogelijk!

Meer informatie
Lees hier de blog 'Benut de kansen van startups'
Meer weten wat we voor jou kunnen betekenen? Download de onepager 'Je eigen startup' en neem contact met ons op via E Info@15KM.nl of T +31 85 065 53 90.

Ga hier terug naar de 15KM-website