Act fast, fail fast, learn fast

Act fast, fail fast, learn fast

Omdat de realisering van veel besluiten afhankelijk is van de professionals in de uitvoering, zoeken we naar manieren om de uitvoerders bij de besluitvorming te betrekken. En wat te denken van de omgeving van organisaties, klanten, burgers, leveranciers, aandeelhouders, financiers, milieugroepen, pers, TV, de social media. Met steeds meer betrokkenen in de steeds langere en intensievere afhankelijkheidsketens moet rekening gehouden worden. En dan de druk van meer en sneller veranderen. Tegen de tijd dat de besluitvorming is afgerond is de situatie alweer veranderd en het besluit achterhaald. Zie voorbeeld de drastisch veranderende besluitvorming over businessplan of businesscase bij innovatie.

Modellen van besluitvorming en probleemoplossing
Dominant is het model van verschillende fasen: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. In allerlei variaties is dit model te vinden. Deze modellen onderscheiden zich door de logische opbouw van verschillende stappen die elkaar opvolgen en uiteindelijk tot een goed besluit leiden. Jammer genoeg blijkt keer op keer in de praktijk dat mensen zich niet aan dit model houden. Het gaat er rommelig aan toe, de fasen lopen door elkaar, chaos dreigt, de tijd dringt en men besluit tot een actie die velen verrast. Hier zijn allerlei oplossingen voor bedacht:

  • Dan maar geen model: oftewel ‘het garbage can model’ d.w.z. chaos en troep horen er nu eenmaal bij; ‘don’t worry’. Het is en blijft ‘muddling through’.
  • Scheid emotie en ratio: als je voor ratio kiest, dan heeft het model van opeenvolgende stappen nog een kans; kies je voor emotie, dan laat je intuitie en gevoel beslissen.
  • Het machts- of arbitrage model: iemand moet de knoop doorhakken, dat is de baas c.q. de verantwoordelijke manager of de daartoe aangestelde arbiter.

De klassieke modellen van probleemoplossing en besluitvorming staan onder druk. Te langzaam, te ver weg van wat er speelt, te statisch, te perfectionistisch. En in de praktijk loopt het toch weer anders.
Met name in het dagelijks werk (en ook bij startende ondernemingen!) is er behoefte aan manieren om praktisch en snel te handelen. Maar ook bij meer grootschalige problemen en verandering rukken deze nieuwe modellen op.

Nieuwe modellen voor probleemoplossing en besluitvorming
In alle organisatie op elke uur van de dag vergaderen mensen met elkaar om problemen op te lossen en besluiten te nemen. Verreweg de meeste oplossingen zijn gebaseerd op pragmatisme. Het betreft mensen die een klus moeten klaren, van elkaar afhankelijk zijn en het zo moeten regelen dat er voortgang is en de boel gaat draaien.
De nieuwe modellen hebben gemeen dat ze gebaseerd zijn op al doende leren, en door ervaring en experimenten ter plekke wijzer worden. Niet eerst alles uitzoeken, analyseren en met besluitvormingscriteria alternatieven gaan wegen… We hoeven het nog niet precies allemaal te weten. Beter met kleine stapje in de goede richting dan met totaaloplossingen verdwalen en in de mist eindigen.

  • Doen wat werkt: heel interessant is het zogenoemde oplossingsgericht werken. Analyse van het probleem is niet nodig. Men gaat op zoek naar situaties waarin voor het betreffend problem al met een oplosing is gewerkt. Daarmee gaat men dan verder. Niet iets overdoen wat elders zich al bewezen heft. Aan de gang!
  • Agile / Scrum en Lean trajecten verschaffen duidelijke aanwijzingen voor continu stapjes in de goede richting. De vergadertijd wordt beperkt; staand vergaderen wordt normaal, concrete acties en elkaar onderling aan durven spreken op gemaakte afspraken worden normaal, weg met vrijblijvend geklets. Simpele vergader principes! Zoals: We houden het concreet, het gat om de voortgang, al doende leren we. En na 40 minuten stoppen we met vergaderen.
  • Het start-up model wordt gebruikt bij de besluitvorming over innovatie, businesscase of verdienmodel. Het is een manier om vaart te maken. Creativiteit en diversiteit.

Experimenteren met prototypes. 'Learning by doing.' Iteratief voortgang boeken. Het businessmodel als beta-versie. Act fast, fail fast, learn fast…. Dat zijn de bestanddelen. Deze modellen lijken op het eerste gezicht primitief en kort door de bocht. Meer een noodgreep dan echt verstandig. Maar je kan het ook heel anders zien.

De wijsheid zit in het doen!
Deze modellen hebben één ding gemeen. Ze herstellen de relatie tussen de kenweg en de keuzeweg, tussen denken en doen. Daar zit nou net het euvel waar veel van de conventionele modellen onder lijden. Je kan blijven praten, bedenken, vergaderen, onderzoeken, opschrijven en plannen maar de toets is de praktijk. Om goed te weten heb je de praktijk broodnodig. Op dit punt onderscheiden genoemde ‘nieuwe modellen’ zich. Denken en doen komen samen. Dat is grote winst.

Andere visie op ondernemingsplan
De geschetste veranderingen zien we op het hele terrein van ondernemerschap: commercieel plan, marketingplan, businessmodel, verdienmodel, ondernemingsplan, bedrijfsplan, strategisch plan en businesscase. Er is een duidelijk een andere visie aan het ontstaan over al dit soort plannen en modellen. Tegen de tijd dat het plan klaar is het al weer achterhaald. Wendbaarheid, innovatie, inspelen op de ICT mogelijkheden. Nieuwe samenwerkingsvormen met andere partijen uitproberen, co-creatie met klanten realiseren, inspelen op onverwachte situaties en kansen. Hoe wil je dat allemaal uitwerken in een plan?

Start-ups werken anders
Het businessmodel als ‘betaversie’ verdraagt zich niet met het businessplan oude stijl. Nieuwkomers zoals succesvolle start-ups werken anders. Daar kunnen we veel van leren. Dat geldt zeker voor de organisaties die in een dynamische wereld van snelle verandering functioneren. 'Serial internet entrepreneur" Boris Veldhuijzen van Zanten:

“Je moet incrementeel denken en vooral doen. Welnu dat is een andere wereld voor de meeste gevestigde bedrijven. Men wil van te voren een uitgewerkt businessplan met een budget en een businesscase. De trend is alles! Wendbaarheid, technisch vernuft en gevoel voor klant of doelgroep; dat zijn de factoren die bepalen of je stap voor stap verder komt. Budgetten ramen, businessplannen opstellen en met veel experts en belangrijke mensen hierover vergaderen: allemaal tijdverspilling! Nog erger: het zijn garanties om te falen. Het elan, de fut, de inspiratie, de wendbaarheid, de creativiteit, de daadkracht en de bevlogenheid werk je hiermee het raam uit.”

Voordelen en mogelijkheden
Zien we de voordelen en mogelijkheden van de nieuwe trend? Het werkt bevrijdend voor het ondernemerschap! Laat de concurrent zijn tijd maar verspillen met businessplanning en vergaderen over het business model. Ondertussen slaat de ras-ondernemer toe. Weliswaar zonder doortimmerd plan of model maar juist daardoor kan hij slagen. Wie heeft er zin in ingewikkeld gedoe, papierwerk en eindeloos overleg over het businessplan! Eindelijk: nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen!

Businessplan Nieuwe stijl
Enkele krachtige typeringen zijn:

  • Het verdienmodel is continu in beweging
  • De les is tekens weer: snel beginnen en al doende leren
  • Het businessmodel als Betaversie
  • Act fast, fail fast, learn fast

Alles wat je vastlegt is een handicap. Learning by doing is de beste route. Dat wil niet zeggen dat het verstand op nul gezet wordt. Integendeel. Doen en leren volgens ‘Act fast, fail fast, learn fast’, is ook voortdurend nadenken over 'Hoe verder en wat nu?' Dan kunnen de punten genoemd in de geselecteerde artikelen af en toe op ideeën brengen. Daarbij komt dat enige vastlegging van de koers en de manier waarop men wil werken altijd mogelijk blijft en vaak ook verstandig is. Dat wordt het businessplan nieuwe stijl.

15KM: Business Model Canvas
Als 15KM-ondernemer bouw je als startende ondernemer met professionele begeleiding je eigen bedrijf op: van idee naar succes. In dat proces is het belangrijk alle aspecten van je beoogde bedrijf helder in beeld te brengen: de organisatie, het verdienmodel, de klanten, relaties en leveranciers. Ook bij 15KM werken we daarbij met het Business Model Canvas – een succesvol model dat door vele bedrijven en consultants wordt gebruikt.
Regelmatig organiseren we trainingen rond Business Model Canvas. Iets voor jou? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bron: dit artikel is overgenomen van ManagementSite

 

 

Ga hier terug naar 15KM-website