Doctor + Designer = The Future Healthcare

Doctor + Designer = The Future Healthcare

'A crossover journey to Silicon Valley' door Anne Mieke Eggenkamp


In de wereld van innovatie en ondernemen is het woord crossover een van de meest gebruikte begrippen van 2015. Omdat wij Nederlanders er nou eenmaal van houden Engelse termen snel te adopteren, vergeten we regelmatig wat de werkelijke betekenis is. Voordat je het weet, is iets een container begrip geworden. Het betekent van alles, we gebruiken het voortdurend en dus uiteindelijk betekent het niets. Of crossover suggereert de potentie voor samenwerking en innovatiedrang, maar blijft het vervolgens steken in een beleefde ontmoeting en het uitwisselen van visitekaartjes….. Crossover betekent letterlijk: dwarsverbinding, oversteekplaats, brug. Maar in de figuurlijke betekenis bedoelen we kruisbestuiving, uitwisseling, bevruchting. Dat er werkelijk iets nieuws ontstaat. In onze eigen silo’s van de topsectoren is het daarom zo’n populair woord.

In de creatieve industrie (éen van de topsectoren van Nederland) echter komen creativiteit en innovatie bij uitstek samen. Wij geloven in culturele, maatschappelijke en economische waardecreatie. En we zien de toegevoegde waarde van het voeden van creativiteit en het stimuleren van uitwisselingen tussen creatieven, ondernemers, wetenschappers en anderen.

Op reis met andere sectoren
Over crossovers wordt veel geschreven en nog meer gepraat. Vanuit U CREATE (Centre of Expertise Creatieve Industrie, gericht op Future Health) bedachten we dat een crossover activiteit als een reis met een andere sector (Life Science & Health) een goede manier was om echt te verbinden en wellicht nieuwe kruisbestuivingen te creëren. Vanuit Vita Valley werd er een reis georganiseerd voor Nederlandse high-tech startups en Nederlandse executives naar het HealthTech startup ecosysteem in Silicon Valley. Walter Amerika (directeur U CREATE) en ik (adviseur en projectleider Dutch Health Design) konden mee. Aldus.

We bezochten in een krappe week onder andere Google, IBM, Honor, NextDoor, Fogarthy institute, Intitute for the future, Stanford University, Singularity University, IDEO. En na vijf intensieve dagen ‘crossoveren’ kwam er een aantal interessante thema’s bovendrijven. Wat leren we van de wereld daar in Silicon Valley van startups, multinationals en universiteiten? Kunnen we daarop hier in Nederland acteren, reageren of anticiperen? Waar liggen kansen voor onze Europese ofwel Nederlandse manier van werken?

Een aantal observaties
Een aantal inzichten op een rij:
MONEY: in Silicon Valley draait het om $$$ en nog meer $$$$$$. En is de motivatie voornamenlijk economisch én technologisch gestuurd. En soms veel minder vraaggestuurd (vanuit de maatschappij, vanuit mensen).
ENERGY: die is overal aanwezig, zeer verleidelijk en aangenaam. Je voelt de’ drive’ van mensen. Maar na twee dagen trad er bij mij alweer een verzadiging op en kreeg ik enorme behoefte aan vertraging en diepgang.
GROWTH: dit gaat van snelle groei naar exponentiële groei. Bij Singularity is dit een van de basisbegrippen. De realiteit laat zien dat dit in de DNA van deze tijd zit. Probleem is wel dat de succes verhalen schaars zijn en de mislukkingen enorm (in aantal, in geld, in tijd van bestaan). Verweg de meeste startups gaan binnen een jaar ter ziele, ondanks mega investeringen (> 1 Milj $). Een nieuwe uitdrukking is: Super Massive Scalability of SM Failure dus...
(SOCIAL) NETWORKS: veel nieuwe startups gaan over integrale technologische systemen ofwel community networks. Die verschuiven hun aandacht langzaam naar maatschappelijke zorg vraagstukken (ouderen, eenzaamheid, mantelzorg, buurtparticipatie). Ze zeggen letterlijk dat je er niet meer komt met alleen een appje of een tool.
FAST, FOCUS & SCALE: de meest gehoorde mantra die daar rondzingt; genereert aan de ene kant die energie, maar veroorzaakt volgens mij ook soms het uit het oog verliezen van de realiteit.
DESIGN THINKING: deze design methode van denken en werken is langzaam zijn weg aan het vinden in de traditionele markten zoals Health care, cure & preventie. De kracht is dat er gebruik wordt gemaakt van iteratieve ontwerpprocessen, en het team bestaat uit een diverse club van experts die allen een bijdrage én een belang hebben bij het vinden van bruikbare oplossingen. Zelfs bij een Stanford Medical worden hier trainingen in gegeven en is er een onderzoekslab (Fogarthy institute) IN een ziekenhuis geplaatst om samen met specialisten vragen op te lossen, prototypes te ontwikkelen, direct te testen.
DATA COLLECTING: er gelden in de VS nog andere wetten ten aanzien van Big Data vraagstukken, één van de grootste van de komende jaren. De vraag Who owns de data? werd vaak door ons gesteld, maar minder vaak helder beantwoord. Er zal een verschuiving gaan plaatsvinden van Data Ownership naar Data Stewardship. Vanuit de gedachte van empowerment van de patient, de gebruiker, de user.

Suggesties voor Nederland
HUMAN DRIVEN: volgens mij is hier daadwerkelijk een beweging gaande die mens, gebruiker, patient, consument gestuurd is. Met veel aandacht voor de contactmomenten met die gebruiker. Als we werkelijk dat voorop zetten, dan betekent dit veel voor de intrinsieke motivatie van mensen, hun bedrijven (startups), hun werk en hun leven. En zijn economisch en technologisch altijd in dienst van, of een manier om te innoveren. Het grote doel  en de weg ernaar toe: Why & How.
STEADY: hier is minder ruimte voor fast, focus and scale. We willen het wel, maar het zal zeker niet op de manier gaan zoals in Silicon Valley (hoewel ik dromen en het proberen altijd zal stimuleren, mits er ook aandacht is voor een gezonde dosis realiteit). Dus wat vertragen, verdiepen, maar wel vooruit bewegen, en wel focussen. Duurzaamheid en beweeglijkheid in acht nemen.
BEHAVIOR: Een van de grootste uitdagingen is het gedrag van mensen veranderen of op zijn minst beïnvloeden. Daar is in Nederland inmiddels heel veel aandacht voor. Dat kon wel eens een belangrijke USP worden. Wij zijn voorloper op gebied van Serious Gaming. De opgedane kennis en ervaring op gebied van interactie, user experience, feedback loops, persuasive design zijn zeer relevant voor andere vakgebieden.
SOCIAL: Wij willen het hebben over moraal en ethiek. Niet om allerlei ontwikkelingen te vertragen of plat te slaan. Maar omdat  het ons bezighoudt. It matters. Sociale innovatie lijkt een domein te zijn waarin wij ons kunnen profileren. Discussies over privacy, big data, ownership, license, open data zijn een wezenlijk onderdeel van zorg- en andere innovaties.
PARTNERSHIPS: in Nederland zijn we druk bezig met het ontwikkelen van publiek-private samenwerkingen. Uit noodzaak (terugtrekkende overheid), maar ook uit verlangen om te innoveren (teamwork kennis, geld en belang).

Andere manier van kijken, denken, doen, werken
Volgens mij is het super gezond én leerzaam om af en toe in een wereld te stappen die je niet kent. De confrontatie met een andere ‘taal’(medisch-zorg-jargon), de nieuwe manieren van denken, doen en werken is zeer inspirerend. En omgekeerd word je je bewust van je ‘creatieve industrie perspectief’. Mensen proberen mee te nemen in onze aanpak en mentaliteit, in het duiden van het hefboomeffect van toegepaste creativiteit om impact te creëren. Praten over innovatie is toch altijd ook praten over mensen, hun talenten en hun dromen. Wat moeten mensen in deze eeuw kunnen en kennen om goed aan te sluiten bij alle maatschappelijke veranderingen die nog komen? Welke vaardigheden worden steeds belangrijker? Creativiteit, ondernemerschap  en samenwerken zijn in ieder geval zeer belangrijke competenties die nodig zijn. Vooral om een andere manier van werken en kijken te leren. Niet alleen voor persoonlijke groei, maar juist ook voor je professionele ontwikkeling. Innoveren is teamsport. Samen, trainen, proberen. Learning by doing.

 Anne Mieke Eggenkamp is lid van de 15KM-Raad van Advies & Inspiratie
 

N.B. Deze ‘Crossover journey’ ging zeker over kruisbestuiving en zelfs over nieuwe verbindingen. Als resultaat een presentatie DOCTOR + DESIGNER = FUTURE HEALTHCARE een week later op de Dutch Design Week in Eindhoven. http://mobiledoctors.nl/2015/10/report-nieuw-exportproduct-dutch-health-design/

 

Ga hier naar de website van 15KM