Bedrijf of overheid: je eigen startup?

Bedrijf of overheid: je eigen startup?

Ondernemers ontwikkelen nieuwe producten en diensten, nieuwe bedrijven en bedrijvigheid, versterken vernieuwing en creëren banen….. Innovatie, teamwork, creativiteit, samenwerking en sociale innovatie zijn daarbij tegenwoordig de sleutelwoorden.* In een snel veranderende wereld is het voor elk bedrijf of organisatie noodzaak om snel te kunnen reageren op de vele ontwikkelingen in de (klant)omgeving. Ofwel: de reactiesnelheid is cruciaal**.

Reactiesnelheid is cruciaal: adapt or die
Voor bestaande organisaties is het de kunst om goed voorbereid te zijn en te anticiperen op alle mogelijke kansen die leiden tot innovaties; veelal zijn de grotere bedrijven hun ontwikkelsnelheid kwijtgeraakt, ervaren ze groeibelemmeringen en verliezen ze het van startups en jonge, kleine bedrijven. Een groot bedrijf is net als een tanker die niet zo snel van koers en snelheid verandert, een klein wendbaar bootje kan dat wel.

Startups zijn vaak dé motor voor innovatie en daarmee ook voor de potentiële ontwikkeling en groei van bestaande bedrijven (corporates, MKB). Startups bieden ook concrete, snelle én innovatieve oplossingen voor sociale en maatschappelijke uitdagingen – interessant voor bijvoorbeeld overheden en zorginstellingen. Kortom, samenwerken met startups is: adapt or die.

Elkaar versterken 
Bestaande organisatie én startup: samen nieuwe innovaties, producten en diensten ontwikkelen die nieuwe toepassingen, voorsprong, kwaliteit, omzet, groei en/of werkgelegenheid genereren. Co-creatie met een relevante startup maakt beide partijen:

  • het bedrijf (of de organisatie) krijgt toegang tot innovatieve producten, diensten en moderne business modellen, waardoor deze sneller en agile kan opereren in een sterk veranderende markt of omgeving;
  • de startup krijgt toegang tot kennis en (vaak ook internationaal) netwerk en kan daardoor versnellen en groeien (met het ervaren bedrijf als launching customer).

Van buiten naar binnen
Er is nog een argument om samen te werken met startups, noem het 'maatschappij verantwoord ondernemen', gericht op winst voor mensen, samenleving en milieu. Of: van buiten naar binnen werken door de oplossing buiten je organisatie te zoeken en daarmee ook frisse ideeën, nieuwe kansen en innovatieve producten mogelijk te maken. In het belang van de maatschappij, de eigen organisatie én de startup.

Als je als corporate of overheid gaat samenwerken met een startup, dan is het belangrijk te kiezen voor een die dezelfde taal spreekt. 15KM, incubator en facilitator van (internationale) ondernemers, spreekt zowel de taal van de organisatie als van de startup. We bieden organisaties de optimale mogelijkheid om een succesvolle samenwerking met de juiste startup aan te gaan.

Zie hier wat 15KM kan betekenen voor corporates en overheden bij het benutten van de kansen van startups. 

*Willem Vermeend, bijzondere hoogleraar Economie 4.0
** Rini van Solingen en Vikram Kapoor in: De Responsive Enterprise (2016) Ga hier naar de website van 15KM