Scaling up your value proposition

Scaling up your value proposition

Een heldere waardepropositie is essentieel voor het realiseren van duurzame groei

Dat de economie aan verandering onderhevig is moge duidelijk zijn. Digitalisering, robotisering en het ontstaan van de deeleconomie zijn voorbeelden van ontwikkelingen die grote veranderingen te weeg brengen, en tegelijkertijd ook vragen om een andere manier van ondernemen.

Samenwerking en kennis delen in plaats van individueel iets ontwikkelen en patent aanvragen. De veranderingen in de economie zijn ook duidelijk merkbaar in bijvoorbeeld de Fortune500; In 1960 duurde het 20 jaar voordat een derde van de bedrijven binnen deze index vervangen waren, vandaag de dag is dat slechts 4 jaar! 

In deze roerige tijden van een veranderende economie is het voor de toekomstbestendigheid van bedrijven van belang om duurzame groei te blijven realiseren.

Als EY hebben we jarenlange ervaring met ondernemingen die groeiambities hebben en deze willen realiseren. Onze ervaring leert ons dat als je wilt blijven groeien, je aandacht moet hebben voor diverse aspecten in de bedrijfsvoering.

Wij hebben deze aspecten onder gebracht in 7 peilers en middels deze methode (EY Growth Navigator™) helpen we onze klanten bij het realiseren van de beoogde groei. 

Door het grondige onderzoek en het veelvuldig werken met snel groeiende bedrijven hebben we ontdekt dat de snelst groeiende organisaties hun groeistrategieën ondersteunen door de aanpassing van de 7 Drivers om vervolgens hun acties te prioriteren passend bij de groeiambities.

Daarnaast merken we dat het hebben van een heldere waardepropositie (of duidelijk business model) essentieel is voor bedrijven om duurzame groei te realiseren. Het is vooral van belang dat bedrijven in hun waarde propositie echt inspelen op een behoefte van de klant of een daadwerkelijk probleem oplossen.

Bedrijven die zich hiervan bewust zijn en vanuit een strategische lens blijven kijken naar hun waarde propositie zijn in staat om vroegtijdig te anticiperen en waar nodig bij te sturen om waarde te blijven toevoegen voor hun klanten.

Wellicht is het hebben van een heldere waarde propositie een open deur, maar toch zien wij geregeld in het werken met start-ups en scale-ups dat deze stap niet genoeg aandacht krijgt of soms zelfs wordt overgeslagen.

Aan investeerders, leveranciers en klanten wordt uitvoerig gedacht, maar het daadwerkelijk toetsen van de waarde propositie gebeurt niet of nauwelijks. En juist dat gecombineerd met een heldere focus is cruciaal om door te groeien.

Een manier die tegenwoordig vaak gebruikt wordt om het business model goed op papier te zetten is het Business Model Canvas (BMC) van Alexander Osterwalder. Het biedt een toegangelijke manier van inzichtelijk maken het business model van een onderneming. Werken met het BMC model geeft ook ruimte voor reflectie waardoor verbeterpotentieel gemakkelijk wordt bloot gelegd.

Kortom, onze tip aan start-ups en scale-ups is om voldoende aandacht geven aan de waarde propositie. Ondernemen is hard rennen (zeker in het begin), maar even stoppen en stil staan kan er voor zorgen dat je op de iets langere termijn succesvoller bent.

Ook hier geldt wellicht het aloude gezegde ‘hardlopers zijn doodlopers’. 


Dit artikel is geschreven door Carolien Gadella – van Wersch, Marc ter Haar en Jan Fredriks. Zij zijn alle drie werkzaam bij EY en zijn actief in de markt van (social) start-ups and scale-ups.

EY is partner van 15KM. De door 15KM begeleide (internationale) ondernemers kunnen voor financieel advies terecht bij EY. 15KM en EY organiseren maandelijks een financieel spreekuur voor ondernemers bij partner HNK (Het Nieuwe Kantoor), zie hier. 

Ga hier naar de website van 15KM