Legacys bv ondersteunt aanpak software problemen bedrijfsleven, overheid

Legacys bv ondersteunt aanpak software problemen bedrijfsleven, overheid

Verouderde software zet een rem op digitalisering en innovatie en jaagt overheden en bedrijven op kosten. De aanpak van het legacy vraagstuk wordt ondersteund door het ICT-bedrijf Legacys, gespecialiseerd in het moderniseren van verouderde IT-systemen. 15KM heeft mogen meewerken aan de start en uitbouw van Legacys bv.

Eigenaar-directeur van Legacys is Chris Hazenberg: ‘Het legacy vraagstuk is een zeer complex probleem. Technologisch, functioneel, organisatorisch, financieel, cultureel etc.. Bewezen te complex voor een traditionele demand-supply benadering. Legacys heeft een innovatieve benadering van het vraagstuk ontwikkeld: vanuit een formeel netwerk, een ecosysteem van ICT gebruikers, ICT dienstverleners en de wetenschap in herhaalbare, uniforme stappen gestructureerd werken aan oplossingen. Een beproefd concept, toegepast voor dit maatschappelijke relevante vraagstuk. Vanuit mijn bedrijf zal dit ecosysteem ge-implementeerd en gefaciliteerd worden en wordt er regie gevoerd over de vele ICT modernisatie initiatieven binnen het netwerk.”

50 Miljoen coderegels
Dat verouderde software een probleem is voor vele organisaties, is de uitkomst van een verkenning door CIO-Platform Nederland, branchevereniging Nederland ICT, INSEIT en NWO. De verkenning is een initiatief van Team ICT onder leiding van René Penning de Vries, ingesteld door het ministerie van Economische Zaken. Het Team ICT realiseert een aanpak om de rol van ICT-innovatie cross-sectoraal te versterken.

Elke dag produceren bedrijven en overheden  circa 50 vijftig miljoen regels softwarecode om diensten en producten te vernieuwen. Door de toenemende digitalisering neemt dit aantal snel toe. Legacy software, zoals verouderde software wordt genoemd, maakt vernieuwing complex, traag en kostbaar. Ook de onoverzichtelijke IT-infrastructuur die veel organisaties hebben overgehouden aan vroegere organisatieveranderingen, zet een rem op digitale innovatie.

Vanuit deze verkenning komt de roep uit het deelnemersveld om meer gestructureerde samenwerking en betrokkenheid van alle partijen. Legacys is gevraagd dit formele netwerk op te zetten en te beheren.

Sneller innoveren
Vanuit het netwerk worden instrumenten ontwikkeld voor inventarisatie, analyse en beheersing van legacy software. Gebruik van deze instrumenten moet software ontwikkeling versnellen, de kosten verlagen en de concurrentiekracht van het Nederlands bedrijfsleven vergroten.

Een aantal organisaties gaat aan de slag met zeer concrete toepassingen. De beroepsorganisatie van IT-auditors NOREA gaat samen met de Software Improvement Group een Legacy Riskletter en Legacy Barometer ontwikkelen. Bedrijven en overheidsorganisaties kunnen daarmee de risico's van hun legacy software nauwkeurig inschatten en inzichtelijk maken. De Belastingdienst gaat samen met de Koninklijke Nederlands Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI) werken aan de thema's agile IT en human resources.

Voor meer informatie
Kijk voor meer informatie op Legacys bv of neem contact op met Chris Hazenberg: M 06 37 27 48 79 of E Chris.Hazenberg@legacys.nl

 

Ga hier naar de 15KM-website