Nieuwe uitgave: Customer Journey Optimalisatie

Nieuwe uitgave: Customer Journey Optimalisatie

Als je grip op je doelgroep wilt hebben, dan zul je moeten begrijpen hoe hij beweegt en wat hem beweegt. Vandaar dat bedrijven interesse hebben in het onderwerp customer journey. Tijdens hun journey maken consumenten of klanten vele afwegingen, en hoe meer inzicht je daarin hebt, des te beter je hen kunt begeleiden. Want uiteindelijk wil je die reisbegeleiding zo perfectioneren, dat je doelgroep niet om je heen kan, zijn gedrag aanpast en bij jou koopt.

Het nieuwe boek Customer Journey Optimalisatie van Rob Luif laat zien wat belangrijke voorwaarden zijn voor een optimale klantreis, waardoor de klant steeds weer voor jou kiest. De auteur is onderzoeker bij Direct Research, samenwerkpartner van 15KM.

Het draait erom dat je relevant bent en gemak biedt. Om relevant te zijn, moet je je doelgroepen kennen en je merkbeleid aanscherpen. Gemak ervaart de klant als de klantreis vloeiend verloopt. Met een omnichannel omgeving zorg je daarvoor. De markt is zo dynamisch dat je snel wilt kunnen inspelen op veranderingen. Dit alles heeft implicaties voor marktonderzoek. Onderzoek dat erop gericht is snel inzicht te geven in het effect van genomen maatregelen, kan een belangrijke bijdrage leveren aan je bedrijfsvoering.

Dit boek reikt je passende vormen van onderzoek aan. In de strijd om de klant draait het om relevantie en gemak. Een dynamische markt vraagt om een datagestuurd beleid. Onderzoek dat snel inzicht geeft in het effect van beleidsmaatregelen, levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Meer informatie
Het boek Customer Journey Optimalisatie is uitgegeven door Van Duuren Media en ook hier te bestellen.
Neem voor meer informatie over customer journey (of voor de whitepaper Optimaliseer De Customer Journey) contact op met Rob Luif van Direct Research


 
Ga hier naar de 15KM-website