Brunelco en 15KM werken samen in ondersteuning start-ups

Brunelco en 15KM werken samen in ondersteuning start-ups

Veel nieuwe (technische) ideeën komen van ondernemers in spé. Om als start-up zo’n idee uit te werken en tot een commercieel succes te maken, vergt veel kennis, inspanning en ervaring. Daarom gaan Brunelco en 15KM samenwerken in de ondersteuning van start-ups rond technische support, marketing, financiering en bedrijfsvoering.

Zowel bij Brunelco als bij 15KM kloppen start-ups aan met innovatieve product ideeën. Om te weten of, in dit verband, een technisch of electronisch product kan aanslaan, is het belangrijk vooraf de haalbaarheid ervan te onderzoeken. Samen met partners zoals Brunelco kunnen kansrijke (technische) concepten optimaal worden begeleid: van idee naar commercieel succes.
Met het programma Promising Concepts (zie hier) begeleidt 15KM innovatieve ideeën tot kansrijke business concepten.

Over Brunelco Electronic Innovators
Brunelco bedenkt hoe met elektronica en bijbehorende software elke gewenste en klantspecifieke functionaliteit kan worden gerealiseerd en geproduceerd. In de loop der jaren heeft het bedrijf in Haaksbergen voor diverse internationale toepassingen zeer uiteenlopende producten gecreëerd met een aantal kenmerken:

•   Draadloos besturen, meten en regelen, van eenvoudig tot intrinsiek veilig, met je smartphone of met embedded controls;

•   Professionele toepassingen;

•   Meten en sturen van (mechanische) processen: de domeinkennis van Brunelco is daarbij onmisbaar en zeer uitgebreid.

Ook levert het bedrijf complete Windows applicaties voor het inregelen, besturen, testen en visualiseren van processen. Verder begeleidt Brunelco ook de productie, voert het de eindassemblage en kwaliteitscontrole uit, test het op EMC eigenschappen (storen of gestoord worden) en denkt het mee over vormgeving, kostprijs, ergonomie, enz.
Zie hier voor meer informatie over dit bijzondere bedrijf. 

 

 

Ga hier naar de 15KM-website