Nieuwe én laatste kans om Sportinnovator centrum te worden

Nieuwe én laatste kans om Sportinnovator centrum te worden

Wie brengt de sportinnovatie in Nederland op een hoger niveau, zorgt voor meer medailles en krijgt meer mensen in beweging? Het Topteam Sport heeft maandag 25 april veel stappen gezet in die richting, met de lancering van een 'laatste kans' -subsidieronde, nieuwe Sportinnovator-prijzen en een Sport Data Valley. Ook werd de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen gepresenteerd.

Dat waren highlights tijdens het eerste Sportinnovator Netwerkevent in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam, onder leiding van oud-topsporter Peter Blangé, die zelf ook in Sportinnovator centrum Papendal aan innovaties voor topsporters als Dafne Schippers werkt. Meer dan tweehonderd deelnemers hadden zich hiervoor ingeschreven; op Twitter werd #sportinnovator al snel trending topic. Voorzitter Harry van Dorenmalen hamerde - ondersteund door vertegenwoordigers uit sport, overheid en bedrijfsleven - vooral op regie en structuur en de wil om ook daadwerkelijk te willen winnen.

15KM partner Sportinnovator
Als partner van Sportinnovator verzorgde 15KM in december 2015 in samenwerking met haar pitchexpert Pitch You! (Roeselien Wekker) een pitch- en presentatietraining voor alle inzenders ter voorbereiding van hun pitches in december 2015. Ook kregen de inzenders de gelegenheid hun pitch en business case voor te leggen aan het kritische team van 15KM.

Calls zijn geopend
Voor sportinnoverend Nederland is waarschijnlijk het belangrijkste nieuws dat tot 21 juni de subsidie-aanvragen kunnen worden ingediend om nog bij de selecte groep van Sportinnovator centra te kunnen behoren, met uiteraard weer een stevige selectieronde door experts en het Topteam Sport. Welke centra zijn geselecteerd, wordt bekend gemaakt op het sportinnovatiecongres begin oktober.

Dat is ook het moment waarop  de meest innovatieve ideeën bekend worden gemaakt, een tweede stroom in de Sportinnovator call. De Nationale Sportinnovator Prijs is een samenwerking tussen Sportinnovator en de Nationale Sportinnovatieprijs die jaarlijks werd georganiseerd door InnoSportNL, Sports & Technology en Arko Sports Media.
Vernieuwende ideeën kunnen 10.000 tot 50.000 euro winnen wanneer deze naast impact in de sport ook maatschappelijke en economische rendement opleveren. De gelden zijn beschikbaar om een idee verder uit te werken tot een werkend prototype of om een innovatief product of dienst te vermarkten.
Voor de Nationale Sportinnovator Prijs is in 2016 totaal 300.000 euro beschikbaar. De informatie over de calls is te vinden op www.sportinnovator.nl ; de aanvraag moet bij ZonMw worden ingediend.

Kennisagenda
Een topprestatie is ook de snelheid én gedegenheid waarmee - in opdracht van het Topteam Sport -  de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen is geschreven. De Nederlandse sportpraktijk moet meer kunnen profiteren van nieuwe wetenschappelijke data en inzichten. Dat is de inzet van de 'Kennisagenda Sport en Bewegen – Van traplopen tot podium' die deze dagen verschijnt. De nadruk ligt op een brede multidisciplinaire benadering: van individuele psychologische processen tot fysiologische metingen, slimme materialen en virtual reality. Big data en data science spelen een rol als verbindende en discipline doorsnijdende schakel tussen de drie hoofdthema's van de agenda: Beter presteren, Een leven lang bewegen en De waarde(n) van sport. Het Topteam Sport complimenteerde het schrijfteam met de enorme prestatie. Voorzitter Van Dorenmalen onderstreepte maandag jl hoe belangrijk de wetenschap is voor echte ‘game changers’.

Sport Data Valley
Met ingang van maandag 25 april is www.sportdatavalley.nl  als prototype online: daar kunnen individuen en organisaties kennis, data en technologie delen. Zo kunnen nieuwe sportinnovaties ontstaan, met als resultaat de vitaliteit van de samenleving en de prestaties van onze topsporters te verbeteren.

Focus op centra en bedrijfsleven
Leden van het Topteam Sport gingen tijdens de ontmoeting ook actief in gesprek met enerzijds het bedrijfsleven (Harry van Dorenmalen, Bas van Rens en Martin Olde Weghuis) en anderzijds de twaalf centra die al eerder zijn geselecteerd (Maurits Hendriks en Antoinette Laan). De centra uit de eerste ronde zijn erg geïnteresseerd om de samenwerking op te zoeken en gecoacht te worden in het verwezenlijken van hun business case. Vanuit het bedrijfsleven kreeg Sportinnovator mee vooral ook buiten de grenzen van de (top)sport te denken bij het streven naar meer innovatiekracht.

Mini-college Dave Blank
Een opvallende bijdrage werd geleverd door ‘Mr. Nanotechnology’ prof. dr. Dave Blank van de Universiteit Twente, die nanotechnologie en (top)sport dicht bij elkaar bracht met een uitermate boeiend mini-college.

Benoeming Sport innovation Officer
Het Topteam Sport heeft Suzanne Plesman, oud-hockeyinternational en winnaar van een bronzen medaille in Atlanta, aangesteld als Sport Innovation Officer. Zij heeft na haar sportcarriere haar sporen verdiend in het bedrijfsleven en zal nu als een spin in het web het Topteam Sport en het netwerk van Sportinnovator centra, projecten en ideeën en de buitenwereld gaan verbinden.
Meer informatie:

Ga hier naar de 15KM-website