Overheid en startups

Overheid en startups

Een toekomstbestendige dijkstabilisator, een slim gemaal dat pompt als groene stroom (wind en zon) beschikbaar is, een app die de sociale cohesie in de buurt versterkt. Deze en andere inspirerende voorbeelden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, met de overheid als opdrachtgever, zijn nu samengebracht in de publicatie ‘Innovaties inkopen – het kan!’.

Prins Constantijn, Special Envoy StartupDelta, overhandigde bij de How To Get There (HTGT) Summit in Den Haag het eerste exemplaar aan Daniel Weststeijn van Coblue, een van de innovatieve bedrijven uit de publicatie. De publicatie, onderdeel van de actielijn ‘open up public procurement’ van StartupDelta, is een uitgave van PIANOo (per 1 januari 2017 onderdeel van RVO.nl) en StartupDelta.

Innovatieve oplossingen
Koplopers binnen gemeenten, waterschappen, provincies en Rijksoverheid laten zien dat het kan en geven inzicht in de manier waarop zij met innovatieve bedrijven samenwerken. Deze partijen zetten innovatieve oplossingen in voor maatschappelijke uitdagingen. Met de markt op zoek naar de beste oplossingen.

Elkaar versterken 
Bestaande organisatie én startup: samen nieuwe innovaties, producten en diensten ontwikkelen die nieuwe toepassingen, voorsprong, kwaliteit, omzet, groei en/of werkgelegenheid genereren. Co-creatie met een relevante startup maakt beide partijen:

  • het bedrijf (of de organisatie) krijgt toegang tot innovatieve producten, diensten en moderne business modellen, waardoor deze sneller en agile kan opereren in een sterk veranderende markt of omgeving;
  • de startup krijgt toegang tot kennis en (vaak ook internationaal) netwerk en kan daardoor versnellen en groeien (met het ervaren bedrijf als launching customer).

15KM kan in dit verband de verbindende rol op zich opnemen van 'talent scout' en/of begeleider van de startup - met de corporate of de overheidsorganisatie als launching customer. Zo zijn we nu op zoek naar een gemeente die de startup Rooms With A View de faciliteiten biedt om een 100% zelfvoorzienende woning te realiseren!
Zie hier meer over deze unieke mogelijkheid van samenwerken tussen organisatie (bedrijf of overheid), startup en incubator.

Diversiteit aan samenwerking
Steeds meer partijen zien aanbesteden als een kans voor innovatieve ondernemers. De cases in de genoemde uitgave laten dat zien. De voorbeelden tonen een diversiteit aan samenwerkingen rond innovatiegericht inkopen. De overheid daagt via de competitie SBIR startende en gevestigde bedrijven uit om een maatschappelijk probleem te helpen oplossen. Alle ministeries en andere aanbestedende diensten kunnen een SBIR-traject uitschrijven.

Download hier de publicatie 'Innovaties inkopen - het kan'.

Ga hier naar de 15KM-website