De Clercq Advocaten Notarissen

De Clercq Advocaten Notarissen

Voor een groot aantal, veelal landelijk opererende, bedrijven en stichtingen zijn De Clercq Advocaten Notarissen inmiddels de vaste jurist/bedrijfsadviseur die dicht bij de ondernemers staat. Onze kennis en ervaring met specifieke marktsectoren ondervindt waardering vanuit het hele land en inmiddels ook geregeld daarbuiten. Dat doet De Clercq al 160 jaar door steeds op vernieuwende wijze zaken op te lossen voor cliënten. Wij adviseren onze cliënten bij voorkeur in een vroegtijdig stadium. Dit bespaart problemen en voorkomt onnodige kosten. Komt het toch tot een conflict dan zoeken wij naar een zo spoedig mogelijke oplossing voor de cliënt. Zaken die wij behandelen, hebben meestal geen doorsneekarakter. Mede daarom hanteert De Clercq hoge kwaliteitsnormen. Deze zijn onderdeel van onze waarden: Kwaliteit, Doelgerichtheid, Gelijkwaardigheid en Plezier in het werk.