Financieren [Finance]

Financieren [Finance]

Wij helpen ondernemers ook met het vinden van financiering (en dus bijvoorbeeld ook subsidie). 15KM heeft daarvoor uitstekende contacten en ‘warme leads’ bij verschillende financiële instellingen met betrekking tot bancair krediet (onder andere Rabobank), mkb-financiering (Qredits, Spotcap), crowdfunding (bijvoorbeeld Collin Crowdfund, OnePlanetCrowdDoorgaan.nl en Kapitaal Op Maat), informal investors (onder andere via Investormatch) en subsidies (bijvoorbeeld van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en ook van regionale investeringsfondsen, denk aan InnovationQuarter, Oost NV, EBU of BOM).

Samen met de ondernemer bepalen we met ook onze financiële experts wat nodig is voor een geslaagde financiering. Denk aan:

  • aanscherpen van de business case
  • doorrekening financiële onderdelen of aspecten
  • toetsen van de onderbouwing van de financieringsaanvraag t.b.v. financiers
  • bepalen financieringsaanvraag, doelbestemming en gewenste c.q. relevante financieringsvorm(en)
  • onderzoek toepassing mogelijkheden garantstelling, subsidiemogelijkheden, locatie gebonden financiering e.d.
  • contact met relevante financiers of subsidieverstrekkers
  • opstellen van subsidie-aanvraag
  • voorbereiden van financieringsgesprekken
  • ondersteuning bij de onderhandeling over de voorwaarden en condities van financiers
  • vaststellen resultaat en evaluatie 

Voor dit traject rekenen we een vaste vergoeding en een succesfee.

Meer informatie?
Belangstelling voor wat we met financiering voor jou kunnen betekenen? Maak dan een afspraak  T +31 85 065 53 90 | E Ondernemerschap@15KM.nl 

En verder....
Ben je al zelfstandig ondernemer en wil je met je bedrijf groeien? Heb je een idee over een nieuw product of wil je de bedrijfsvoering verbeteren? Kijk dan bij Groeien wat 15KM voor jou kan doen. 

 

Ga hier terug naar de 15KM-website